FANDOM


e-mail, mail, poczta elektroniczna(czyt. imeil) System przesyłania wiadomości pocztowych za pomocą internetu. E-maile mogą zawierać tytuł, treść (tekst i obrazki) oraz załączniki (dodatkowe pliki). E-maile przesyłane są na serwer poztowy, skąd pobierane są na komputer klienta.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.